Nej tak til ......

Jeg lever i en verden, hvor meninger, baseret på nogle magtfulde mennesker, med en helt anden kultur, og et andet værdigrundlag, har afgørende betydning for, hvordan f.eks. det danske sundhedsvæsen fungerer!.

Jo, det er sandt ! - desværre.

F.eks. har en flok psykiatere i USA magt over danske psykiateres definitioner af hvad psykisk sygdom er, og hvilke diagnoser den danske befolkning får, eller påtvinges!

Efter min mening, er det fuldstændig "sindsygt"!!!

Jeg har aldrig brudt mig om fagligt arrogante mennesker. Jeg finder danske psykiatere, og andre personalegrupper, som arbejder i psykiatrisk regi, umådeligt fagligt arrogante  - og personligt følelsesmæssigt uintelligente.

At de er villige til at overtage et diagnosesystem, fra amerikanske psykiatere er ikke hensigtsmæssigt for danskerne, men er på niveau med meget andet, som Danmark er blevet " oversvømmet" med, fra USA ( og andre steder ) som f.eks. næringsfattige burgere, popmusik og masser af dårlige Hollywood film. 

At mennesker, som er i sorg, nu i USA - og snart i Danmark ?, kan diagnosticeres som en psykisk sygdom, viser med al tydelighed, at de pågældende ikke evner at lade mennesker være mennesker.

Den trang disse magtfulde personer har, til at sygeliggøre andre mennesker, hvornår mon de vil begynde at kalde det en sygdom ? - sikkert aldrig, for de har tilsyneladende ingen selvindsigt.

Det største problem med de mange diagnoser, som danskerne i mange tilfælde er tvunget til at leve med, er de behandlingsmetoder diagnoser i det psykiske spekter kan udløse.

Behandlingsmetoder, som i værste fald medfører døden eller livsvarige handicap og traumer, angst, frygt og smerter.

Det skal vi danskere ikke affinde os med.

Vi skal kræve af regeringen, at den lovgivning som er gældende på området ændres til gavn for retten til at være de mennesker vi hver især er. 

Vi skal ikke vælge politikere, som Ikke har udviklet den menneskelige selvindsigt og respekt for deres medmennesker, som er nødvendig for at vi alle kan være her.

Følelser er altid blevet anset som " noget", som ansatte skal parkere i hjemmet, så når folket træder ind ad døren på deres arbejdsplads, så er de " professionelle" - med andre ord: kolde i røven !

På den måde opnår vi aldrig en befolkning i balance og dermed ikke et samfund, som giver plads til vores individuelle forskelligheder.

Jeg tror virkelig mange mennesker bærer på livslang sorg, men sjældent taler om det. Men det ligger, som en grundtone i vores liv. Hvordan skulle andet være muligt, når vi er så følsomme som vi er, og er så mange, som ikke har muligheden for tilstrækkelig indflydelse på eget og vores nærmestes livsvilkår.

I Danmark begåes dybt alvorlige overgreb mod borgerne - af staten : af læger og psykiatere og sygeplejersker, af politiet, og andre myndigheder, som bare følger ordrer - hinandens indbyrdes - og politikernes.

Det kaldes med et dansk ord for, tillid, når nogle mennesker, helt uden at tænke selvstændige tanker og udvise personlig integritet, blot handler efter regler og love, og tager deres kollegers vurderinger for pålydende.

Den slags ender altid i tyranni !

Det kan vi ikke give amerikanerne skylden for, for vi har hver især muligheden for, hver eneste dag, at udvikle vores bevidsthed om hvem vi selv er, og lære at passe bedre på is selv og hinanden.

Vi kan fravælge dårlige burgere, og amerikanske psykiateres og medicinalindustriens kapitalisters tilgang til hvad sundhed, intelligens og kærlighed er, og selv skabe et samfund og et sundhedssystem, baseret på nogle livsværdier, som handler om ægte frihed, respekt og kærlighed. Ikke alt det forbandede kunstige gøgl, som er styret af mennesker med udelukkende kommercielle interesser.

Hjerteligst Susanne.

PS : Ovenstående er skrevet på mobiltelefon, så bær venligst over med slåfejl og lignende.